20 съдебни заседатели официално се заклеха в Районен съд - Айтос

Първото за 2015 година официално Общо събрание на съдиите в Районен съд - Айтос на 24 януари т.г. беше посветено на тържествената церемония за полагане на клетва на новите 20 съдебни заседатели от общините Айтос и Руен. 15 съдебни заседатели от Айтос и петима от Руен се заклеха да бъдат обществен стожер за справедлив и прозрачен съдебен процес и да пазят тайната на съвещанието на съдебния състав.

Съдебните заседатели положиха клетвата пред изпълняващия функциите Административен ръководител - Председател на Районен съд - Айтос Мария Джанкова, районен съдия Таня Спасова и административния секретар на РС-Айтос Христина Стоилова.

За първи път в най-новата история на Айтоския районен съд, новоизбраните тогава 30 съдебни заседатели, положиха тържествено клетва на 5 февруари 2010 година. За новия 5-годишен мандат 2015 - 2019 година, съдебните заседатели са с 10 по-малко и са хора на различна възраст. От името на всички, клетвата на българския съдебен заседател произнесе най-младият - Ивелина Костадинова, на 27 години.

Председателят на РС - Айтос Мария Джанкова поздрави избраните с увереността, че всеки от тях ще демонстрира високо чувство на отговорност, за да оправдае гласуваното му доверие за участие в правораздаването. "Гаранция за това намирам във факта, че сте хора от различни сфери на обществения живот и представители на различни поколения. Вие сте гласът на гражданското общество и хората, които могат да обърнат изхода на делото. Защото вотът на съдебните заседатели тежи точно колкото този на професионалния съдия, но заседателите са винаги мнозинство в състава," каза още изпълняващият функциите Административен ръководител на РС-Айтос.

В събота на 24 януари, съдебните заседатели проведоха и първото си Общо събрание. Съгласно чл. 16 от Наредба за съдебните заседатели №1 на ВСС от 3.02. 2011 г., беше избран Съвет на съдебните заседатели в състав - Диана Ковачева - председател и Бистра Костова от Айтос и Фатме Хасан от Руен.

До подбора на 15-те съдебни заседатели от община Айтос се стигна, след като временна комисия от общински съветници предложи кандидатурите, а на свое заседание Общинският съвет ги одобри с явно гласуване. Изискванията са да са навършили 21 години, с добро име и авторитет сред обществото и да имат чисто съдебно минало. Съдебни заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. В тези случаи съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. 

Снимки