Съобщение

С цел развитие и популяризиране на системата за организирано разделно събиране на отпадъците от отработени масла организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД, съвместно с Община Айтос организират среща – семинар на тема: „Ангажименти и задължения на населението на общината, свързани с дейностите по разделно събиране и предаване  на отпадъците от отработени масла”.

Семинарът ще се състои на 07.12.2015 г. от 14 ч. в залата на Община Айтос, гр. Айтос.

Каним всички жители на Община Айтос да присъстват на организирания семинар.