Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2016год. от 9:00 часа ще бъде извършена  обработка срещу влечуги в Парк „Славеева река” гр.Айтос.

Третирането ще се извърши с репелент „Калиф”, отблъскващ змии и влечуги, който е  разрешен за употреба и безвреден за хора и животни.