Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 24.08 и 25.08.2016 г. от 9:00ч. ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр. Айтос с препарата „Дипел” срещу Бяла американска пеперуда - ІІ поколение.

Препаратът е биологичен инсектицид и е разрешен за употреба срещу гъсениците на Бялата американска пеперуда.

При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се извърши на 26.08.2016г.

Необходимо е собствениците на пчелни семейства да вземат съответните мерки за опазване на пчелите.

При констатиране на нападение от БАП можете да подавате сигнали на тел. : 25781 и 25786.