Съобщение

Община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че поради годишно приключване касите на отдел ”Местни данъци и такси”  ще работят с граждани до 12ч. на 29.12.2016г.

Отдел ”Местни данъци и такси” няма да работи с граждани на 30.12.2016г.