Съобщение

Община Айтос на основание чл. 127, ал. 1, във връзка с чл.126, ал.4, т.2  от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Окончателен проект за ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА АЙТОС се организира обществено обсъждане на ОУП на Община Айтос.

В срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото обявление цялата документация е на разположение за разглеждане и запознаване, което може да бъде извършено  всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в стая № 6 на първи етаж в сградата на Общинска администрация.

Графичната част на окончателния проект е публикувана на сайта на Община Айтос на 12.12.2016 г.

Лице за връзка за провеждане на обсъждането: Радоцвета Великова.

Писмени становища и мнения по окончателния проект за ОУПО и ЕО се приемат в деловодството на общинската администрация- Център за услуги и информация на гражданите или по електронната поща: [email protected], до  17:00 часа на 27.12.2016г., както и по време на общественото обсъждане.

 

 Общественото обсъждане ще се проведе на 28.12.2016 г.(сряда) от 14,00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Айтос.

 

ОП на ОУПОА