СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за ползване на общински мери  и пасища съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2017г.

Списък с необходимите документи, образци на заявленията и приложенията към тях се предоставят в Центъра за услуги и информация на гражданите, на партерния етаж в сградата на Община Айтос.