Съобщение

 В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 24.03, 25.03 и 26.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство - Айтос ще извърши третиране на пшеница и ечемик както следва: 3500 дка в м. „Карамеше“, землище гр.Айтос, 1800 дка в м. „Герена“ и м. „Стамбол сърта“, землище гр. Айтос, 2200 дка в м. „Пирненски бахчи“ и м. „Карнобатски път“, землище гр. Айтос, 830 дка в м. „Чеменлията“, землище гр.Айтос, 430 дка в м. „Хаджи бекир“, землище гр. Айтос, 330 дка в м. „Меселим дере“, землище гр. Айтос с препаратите Танго супер, Биатлон, Имаспро, Цитрин макс, Солигор, Секатор  и листен тор Лайбоно.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.