Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 02.05, 03.05 и 04.05.2020г. от 18:00 до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на слънчоглед на 750 дка в м. „Карапелит“, землище гр.Айтос с препарат Питон 75.

2. На 03.05, 04.05 и 05.05.2020г. от 18:00 до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД  ще извърши третиране на слънчоглед на 150 дка в м. „Карапелит“ и 420 дка в м. „Българовски сърт П“ и 450 дка в м. „Карамеше“, находящи се в землището на гр. Айтос с препаратите Питон 75, Пулсар и Пулсар плюс.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.