Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите:

На 26.08.2020г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“ в гр.Айтос. Площите ще бъдат обработени с репелент „Калиф”, отблъскващ змии и влечуги, който е разрешен за употреба и безвреден за хора и животни.

При неблагоприятни условия, пръскането ще се извърши в рамките на следващите три работни дни.