Съобщение

Съгласно разпоредбите на чл.107, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г., годишния размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. е 300лв. за всеки таксиметров автомобил.

Разрешение за извършване на таксиметров превоз се издава след заплащане на дължимия данък.