Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 15.04.2021г. и 16.04.2021г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гробищен парк – гр.Айтос.

            Ще бъдат обработени биотопите с препарата „ДИМИЛИН”, който е разрешен за използване, подходящ за борба срещу ларвите на всички мухи и комари и е с изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.

            При неблагоприятни атмосферни условия обработките ще се извършат в следващите три работни дни.