Съобщение

Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства, че в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извърши третиране на трайни насаждения - овошки (череши,сливи,кайсии и бадеми), находящи се в землището на с.Лясково с авиационна техника с препарати: ”Тирам 80” и „Трифолио – S - форте”, както следва:

На 10.03.2015г. от 6:30 до10:30 часа в местностите:”Бялата пръст”,”Пантата” и „Стопански двор”, „Герена” и „Меселим дере”.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.