СЪОБЩЕНИЕ

             ВЪВ ВРЪЗКА СЪС  ЗАПОВЕД  № ОХ - 104 ОТ 06.02.2015 г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С КОЯТО СЕ ОБЯВЯВАТ СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕЗЕРВИСТИ ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВВС И  ВМС,

 

      ОФИСЪТ ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА АЙТОС И ВОЕНЕН КЛУБ АЙТОС ОРГАНИЗИРАТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА:”ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”,НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ РАЗЯСНЕНИ РЕДА, УСЛОВИЯТА И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

 

      ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ЩЕ СЕ ИЗНЕСЕ НА 11.03.2015 Г. ОТ 16.30 Ч. В ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА ВОЕНЕН КЛУБ АЙТОС.

 

     ПОКАНАВАТ СЕ ДА ПРИСЪСТВАТ ЗАПАСНИ ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ И ВОИНИЦИ, КАКТО И МЛАДЕЖИ, КОИТО НЯМАТА ВОЕННА ПОДГОТОВКА.