Съобщение

 Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства, че в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извърши третиране на пшеница и ечемик, находящи се в землището на гр.Айтос, с наземна техника с препарати: ”Лентур”,”Арбея и „Либозол”, както следва:

На 17.03,18.03,19.03, и 20.03.2015г. от08:00 до16:00 часа в местностите:”Меселим дере”, „Чеменлията”, ”Хаджи бекир”, ”Алтън тарла”, ”Кара меше”, ”Стамбол сърта”, ”Мангалята”, ”Могилата”, ”Лясковско шосе”, ”Керемид колиба”, ”Карнобатски път”, ”Хамам дере”

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.