Съобщение

Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства, че в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извърши третиране на пшеница, ечемик и рапица, находящи се в землището на гр.Айтос, с наземна техника с препарати: ”Лентур”, ”Арбея”, „Либозол” и „Цитрин”, както следва:

1. На 21.03,22.03,23.03,24.03 и 25.03.2015г. от 08:00 до 16:00 часа в местностите: ”Меселим дере”, „Чеменлията”, ”Хаджи бекир”, ”Алтън тарла”, ”Кара меше”, ”Стамбол сърта”, ”Мангалята”, ”Могилата”, ”Лясковско шосе”, ”Керемид колиба”, ”Карнобатски път”, ”Хамам дере”.

2. На 23.03,24.03,25.03,26.03 и 27.03.2015г. от 06:00 до 11:00 часа в местността „Карапелит”.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.