Съобщение

Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства, че в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извърши третиране на пшеница и ечемик, находящи се в землището на гр.Айтос, с наземна техника с препарати: ”Секатор”,”Солигор”, „Лактофол”,  „Акурат 60ВГ”, „Импакт 25СК” и „Вертекс Хай”, както следва:

 На 27.03,28.03,29.03,30.03 и 31.03.2015г. от 06:00 до 11:00 часа в местностите: ”Меселим дере”, „Карапелит”, „Азмака”, „Хисаря”, „Комнията”, „Домуз орман”, „Карамеше”и „Улуклий”

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.