Съобщение до собствениците на свиневъдни обекти

 Община Айтос уведомява собствениците на свиневъдни обекти, че Областна дирекция „Земеделие” – Бургас организира информационна кампания, която ще се проведе на 29.07.2019г. от 11 часа в заседателна зала на Институт по земеделие гр.Карнобат. В работната среща ще участват научни работници от Ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет, с цел разясняване на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете.