Съобщение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища - 04.12.2015 г.