Съобщение : Наредба изменение и допълнение местни такси и цени на услуги - 11.07.2016 г.