Съобщение: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Айтос -11.03.2013 г.