Съобщение : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3/2006г. за опазване на обществения ред в община Айтос - 31.07.2015 г.