Съобщение: Приемане на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Айтос-публикувано на 06.02.2014 г.