Съобщение : Проек на Наредба за управление на отпадъците на териоторията на Община Айтос - 08.08.2014г.