Съобщение: Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос-29.11.2013 г.