Съобщение: Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос-01.11.2013