Съобщение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос-12.01.2015 г.