Съобщение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос - 12.01.2015 г.