Съобщение: Проект на наредба за насърчаване на инвестициите 04.07.2016 г.