Съобщение: Проект на наредба за определя и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос - 05.06.2015 г.