Съобщение : Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на дейността на спортните клубове от Община Айтос-31.05.2014 г.