Съобщение: Промяна на Наредба №1 от 26.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос