СПИСЪК НА РЕЗЕРВИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ - МЕСЕЦ АВГУСТ 2017