СПИСЪК РЕЗЕРВИ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ - МЕСЕЦ МАРТ 2017 г.