Списък резерви кандидат-потребители - месец Април 2017 г.