Списък резерви кандидат-потребители - месец юни 2017 г.