Списък на резервите кандидат-потребители - месец декември 2016 г.