Списък на резервите кандидат-потребители - месец януари 2017 г.