ТАЗИ СЕДМИЦА - ПЪРВА КОПКА НА ПРЕЧИСТАВТЕЛНА СТАНЦИЯ - АЙТОС

За сега, за 8 август е насрочена официалната церемония за полагането на символичната "първа копка" по проекта, изпълняван от Община Айтос - "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - град Айтос“.  Това обяви на заседанието на Общински съвет - Айтос, на 31  юли т.г., кметът на Община Айтос Васил Едрев. Градоначалникът покани общинските съветници да присъстват на най-чаканото проектно събитие от много време насам.

Проектът се финансира по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос. Стойността на строително-монтажните работи е 11 972 475,00 лева без ДДС, от тях 10 619 585,53 лв са безвъзмездна финансова помощ и 1 352 889,68 лв. - собствен принос на Община Айтос. Изпълнители по двете обособени позиции в обществената поръчка на Община Айтос са ДЗЗД КА-АЙТОС и ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”.

Община Айтос кани гражданите на церемонията, на която ще се състои на строителната площадка, в покрайнините на града, /след Индустриалната зона, в ляво по пътя за село Пирне/. Според договора, подписан между Кметът на Община Айтос Васил Едрев и изпълнителя, строително-монтажните работи на по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос” следва да приключат за 566 календарни дни.

Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

Снимки