Те подкрепиха традицията "СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2015"!

Земеделска кооперация "СИЛА" - село Пирне

"АВИЦЕНА" ЕООД с управител Младен Иванов

 ПК "Атанас Манчев" с управител Гичо Господинов

 ЗСК "Лозово" АД - Бургас

 ЕТ "ЕЛБО" - Борислав Георгиев" - Айтос

МБАЛ ЕООД с управител д-р Паруш Парушев

БУРГАСЦВЕТ 90 - В. Танев

"НИКС" ЕООД - АЙТОС

"СИМПТО" АД

"КОКАЛА" ЕООД

"АЙТОС-АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД

"Луна 2000" ЕООД

ЕТ "Бинев"

 

Снимки