ТЕЧЕ ПЪРВИ ЕТАП ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В ПСОВ-АЙТОС - 19.05.2020 г.

ТЕЧЕ ПЪРВИ ЕТАП ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В ПСОВ-АЙТОС

Проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Айтос”

финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

 

        Още през това лято, отпадъчните води на община Айтос ще бъдат пречиствани с новите съоръжения на ПСОВ-Айтос. Това каза за общинското издание, Славчо Топалов - ръководител на ПСОВ-Айтос. През последните два месеца, под ръководството на Топалов, 13-членният екип на Пречиствателната станция работи нон стоп, независимо от пандемията.

        "От три седмици тече първият етап от пуска на ПСОВ-Айтос. Направихме първоначалното  зареждане с биомаса - 30 кубика, доставени от Бургаската пречиствателна станция. Биомасата беше поставена директно в биобасейните, за да се "заражда", в специална среда, при която виреят живите микроорганизми, пречистващи водата. Колкото е по-висока температурата на водата и околната среда, толкова по-бързо биомасата се "заражда". Важно е какво ще е времето, но така или иначе, с всяка седмица биомасата нараства. Целта е да нарастне в определената концентрация, за да започне пълното биологично пречистване на водата, т. е. водата, която се зауства да бъде с показатели по стандарт," обяснява процесите Топалов.

     По думите му, биомасата излиза с пречистената вода във вторичен утаител. Там става разделянето на чистата вода и биомасата. Процесът е свързан с връщането на една част от биомасата в биобасейна, за да може да се преработва водата. Другата част от утайката се преработва и се депонира. Отпадъчни води вече се пречистват в ПСОВ-Айтос, но все още не е достигнат етапът на пълния капацитет на пречистване и необходимите показатели за заустване.

       Лабораторията към ПСОВ също работи без прекъсване с двама лаборанти, под ръководството
на Петя Генова - технолог, химик. "Взимат се проби, за да бъде установено на какъв етап е пречистването. Сега редовно следим показателите на вход, не толкова на изход. В момента, това са главните показатели, които трябва да наблюдаваме.", разказва Генова.

       Във вторият етап започнат нагласите на биобасейна с цел да са в норма показателите на изход.

      Очакванията са, до края на м. юни т.г. да бъде подписан Акт 16 за ПСОВ - Айтос. До тогава    

   Пречиствателната станция ще трябва да влезе в нормален експлотационен режим.

     

 

       Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз,  държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

 

Снимки