Услуги ГРАО

Услуги ГРАО

УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ


1. Удостоверение за раждане/дубликат/
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.8 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 1 работен ден
Изтегли от тук


2. Удостоверение за граждански брак/дубликат/
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.9 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00лв
Срок: До 1 работен ден
Изтегли от тук


3. Препис извлечение от акт за смърт (за втори и следващ път )
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.10 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 3 работни дни
Изтегли от тук


4. Удостоверение за наследници
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Молба – декларация от наследник
3. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 7 работни дни
Изтегли от тук


5. Удостоверение за идентичност на имената
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Документа с различните имена
3. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.13 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 2 работни дни
Изтегли от тук

6. Удостоверение за семейно положение

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.11 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 2 работни дни
Изтегли от тук


7. Удостоверение за родствени връзки
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Декларация по образец
3. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.14 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 2 работни дни
Изтегли от тук

8. Удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
3. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.16 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 3 работни дни
Изтегли от тук


9. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Документа подлежащ на заверка
Правно основание:
Чл. 38 т.1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 5.00 лв.
Срок: До 1 работен ден
Изтегли от тук


 

12.  Услуга за  преписи от документи

Правно основание:
Чл. 38 т.25 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 1 лв./ страница
Срок:
   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.


13. Удостоверение за постоянен адрес
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.4 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 3 работни дни
Изтегли от тук


14. Удостоверение за настоящ адрес
Необходими документи:

1. Молба по образец
2. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.3 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 3 работни дни
Изтегли от тук


15. Удостоверение за вписване в картотечният регистър на населеното място
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.7 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 7 работни дни
Изтегли от тук


16. Удостоверение за промяна в личен регистрационен картон/ЛРК/
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 38 т.1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 7 работни дни
Изтегли от тук

17.Услуга за издавене на удостоверение за наследници на починал наследодател без ЕГН
Правно основание:

Чл. 38 т.2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такаса: 5.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.18. Услуга за за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
Правно основание:

Чл. 38 т.5 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такаса: 3.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно  наличието на
            такава възможност.


19. Услуга за за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
Правно основание:

Чл. 38 т.6 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

 

20.Услуга за издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
Правно основание:

Чл. 38 т.9 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

 

21.Услуга за издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско състояние
Правно основание:

Чл. 38 т.12 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

 

22. Услуга за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в република България
Правно основание:

Чл. 38 т.17 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

 

23. Услуга за заверка на документ за чужбина
Правно основание:

Чл. 38 т.18 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 5.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

 

24. Услуга за за издаване на заверен препис от Семеен регистър, воден до 1978г. или копиеот личен регистрационен картон (ЛРК)
Правно основание:
Чл. 38 т.19 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.
Изтегли от тук

 

25. Услуга за отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузите(при вече сключен граждански брак)
Правно основание:

Чл. 38 т.20 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

26. Услуга за признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд(орган)
Правно основание:

Чл. 38 т.21 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 10 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

27. Услуга за проверка и комплектоване на документи по установяване наличието на българско гражданство
Правно основание:

Чл. 38 т.22 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 10.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

28. Услуга за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
Правно основание:

Чл. 38 т.23 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 5.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

 

29. Услуга за други видове удостоверения извън изброените, свързани с гражданско състояние (за родени от майката деца, за правни ограничения и др.)
Правно основание:

Чл. 38 т.24 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

 

30. Услуга за за сключване на граждански брак с ритуал
Правно основание:

Чл. 38 т.26 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 40 лв. без ДДС
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.

 

31. Услуга за музикално оформление при сключване на граждански брак
Правно основание:

Чл. 38 т.27 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса: 10 лв.
Срок:   Обикновенна - до 7 дни
            Бърза - до 3 дни , като таксата на услугата се заплаща в двоен размер
            Експресна - до 24 часа, като таксата на услугата се заплаща в троен размер.
            Експресните услуги се извършват само след консултация със съответния специалист относно наличието на
            такава възможност.