„УСМИХНИ СЕ ЗЕМЯ - БЪДЕЩЕТО ТИ Е В СИГУРНИ РЪЦЕ!”

„УСМИХНИ СЕ ЗЕМЯ - БЪДЕЩЕТО ТИ Е В СИГУРНИ РЪЦЕ!”

Заключителна конференция на община айтос ПО ПРОЕКТ № CB005.2.12.011  „Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос“  ПО Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

На 11 юни 2022 г., в Експозиционен център Флора – Бургас се проведе Заключителна конференция по проект № CB005.2.12.011  „ПОДОБРЯВАНЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОДРИН И АЙТОС“ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2014-2020.

Гости на събитието бяха д-р Юсуф Гюлер - Заместник валия и секретар на Специална администрация - Одрин, проф. д-р Емел Гьоненч Гюлер - преподавател в Тракийския университет - Одрин и студенти от Тракийския университет. Гостите от Република Турция посрещнаха Васил Едрев - кмет на Община Айтос преподаватели и ученици от СУ „Никола Вапцаров“ и клуб „Екотайм“ при СУ „Хр. Ботев“ гр. Айтос.

Конференцията започна нетрадиционно - с видео от морския бряг и с послане на състезателите по спортна акробатика от СКА "Орел" - Айтос към младите хора да пазят чисти красивите природни дадености на България. Кметът на Община Айтос Васил Едрев даде официалния старт, като посочи мотвите за реализиране на съвместния проект и ползите за жителите на Община Айтос и Провинция Одрин.

„С този проект показахме, как местните власти, обединявайки капацитета и усилията си могат да работят в полза на обществото. Това е идеята на проекта. Гражданите на Айтос и Провинция Одрин искат да живеят в по-чисти и по-зелени селища. Искат поддържани паркове, градини, и по-добра градска среда, в която да живеят и да отглеждат своите деца. Всички знаем, че средата на живот става все по-определяща за избора на младите хора. Изпълняваме тези проекти не самоцелно, а за да отговорим на потребностите на гражданите“ каза още кметът на Община Айтос.

Д-р Юсуф Гюлер - заместник валия и секретар на Специална администрация Одрин, която е водещ партньор на проекта подчерта значението на съвместните проекти за справянето с глобалният проблем – замърсяването на околната среда.

Проблемите, свързани с околната среда са много и могат да се обсъждат дълго. Най-често чуваме за глобалното затопляне, но съществуват още редица рискове. Например, масовото обезлесяване, което води до природни катаклизми. Замърсяването на моретата и океаните с пластмаса, изчезването на животински и растителни видове, изразходването на природните ресурси и още много други са заплахите към природата. Чрез опазването и поддържането на чиста природа, ние правим Земята по-добро място за живеене не само за нас, но и за милионите хора, които ще населяват планетата след нас“ каза още г-н Гюлер.

Резултатите от изпълнението на дейностите по проекта бяха презентирани от екипите на проекта. Модераторите Севинч Алиева, Гюлсум Феимова и Татяна Йотова организираха атрактивна и интересна за младите участници в събитието програма с беседи, игри, песни и занимания. Нямаше езикова бариера - младежите общуваха еднакво добре на български, английски и турски език.

Изключителен интерес предизвика задачата за изработване на апликации от естествени материали по двойки, с по един представител от Айтос и Одрин. С много въбражение и творческо вдъхновение, от природните материали, събрани в морската градина, двойките изработиха идейни апликации с послания за чиста околна среда.

Събитието продължи на 12 юни в Градската градина Айтос с класиране на най-добрите апликации, удостоени с еконагради. Победителите се включиха в друга екоигра, този път със задачата да търсят животворната "Капка" вода, с идеята да бъде опазено водното богатство на планетата.

Младежите от Айтос и Одрин получиха сертификати за участието си в проекта, грамоти и много изненади от домакините. Последваха още  тематични игри и песни на приятелството - на български и турски език. От името на всички, участвали в проекта беше приета Декларация за опазавне на природата от двете страни на границата.

Основната цел на проекта е промяна на екологично мислене, поведение и начин на живот, ролята и отговорността на всеки човек към природната среда и нейното опазване.

С бели гълъби младежите от двете общини отправиха своето послание: „УСМИХНИ СЕ ЗЕМЯ - БЪДЕЩЕТО ТИ Е В СИГУРНИ РЪЦЕ”

 

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

 

Снимка 1

Кметът Васил Едрев и д-р Юсуф Гюлер изразиха готовност за нов съвместен проект на Айтос и Одрин

Снимка 2

Посрещане на партньорите от Одрин

Снимка 3

Кметът с послание към младите хора за опазване чистотата на околната среда

Снимка 4

Резултатите от проекта - презентация на Нурсерен Хайрула - Ст. експерт Община Айтос

Снимка 5

Те намериха "Капката"...

Снимка 6

Клуб „Екотайм“, СУ „Хр. Ботев“ - Айтос с модераторите

Севинч Алиева и Татяна Йотова

Снимка 7

Участниците в заключителната конференция - Градската градина в Айтос

Снимка 8

За чиста природа!

Снимка 9

Екипите по проекта от Айтос и Одрин

Снимки