Вътрешни правила по Закона за обществени поръчки в "МБАЛ-Айтос"ЕООД гр.Айтос