ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/ 2024 Г.

ОБЩИНА АЙТОС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява гражданите, че желаещите да закупят дървесина от склад за лична употреба за отоплителен сезон 2023-2024г., следва да подадат заявление по образец до Кмета на съответното населено място в срок до 31.03.2023г.

Заявленията се предоставят в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ в Община Айтос за гражданите на гр. Айтос и в кметствата на територията на общината.

Право на закупуване на дървесина от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от Кмета на населеното място.

 

Снимки