ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!

Съобщение 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че РП Енергосекция Пловдив, към ДП, „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ София, ще извърши третиране с наземна техника с препарат „Наса таф“, по железопътната линия и прилежащите и гари, както следва:

- Междугарие - Айтос-Българово-Айтос от 08.05.2024г. до 10.05.2024г.

- Междугарие – Българово-Айтос  от 13.05.2024г. до 15.05.2024г.

- Междугарие - Карнобат-Черноград от 27.05.2024г. до 19.05.2021г.

- Междугарие – Черноград – Карнобат от 30.05.2024г.  до 31.05.2024г.

Третирането се извършва срещу нежелана плевна растителност по железопътната линия и гарите.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

 

Снимки