Втори тур на Голямото залесяване в Айтос - под патронажа на Областния управител

„Човек трябва да засади поне едно дърво през живота си!”

ПОКАНА

     Уважаеми дами и господа,

            И тази година под патронажа на Областен управител на област Бургас ще се проведе благотворителна акция по залесяване, организирана по инициатива  на „Обществен дарителски фонд – област Бургас”.

            Областна администрация Бургас за втора поредна година взима участие в събитието, посветено на Международния ден на горите - призив към гражданското общество да опазва горските площи и да се отнася с грижа към природата.

            Имам удоволствието да ви поканя да вземете участие в мероприятието, което ще се проведе на 02.04.2015г. от 13:00 часа в местността „Трите братя”, гр. Айтос /до мотопистата/.

         

            С уважение,

            Вълчо Чолаков

            Областен управител на област Бургас

Снимки