Заместник председател

БЕХЧЕТ РЕМЗИЕВ ЕМУРЛОВ

Дата на раждане: 11.04.1991 г.

Образование: Висше бакалавър – Маркетинг.

Избран с политическа сила: ДПС

Участие в предишен мандат на ОбС:

Зам.председател на ОбС, мандат 2019-2023 г.

Настоящ мандат на ОбС 2023-2027 г.:

Избран за зам.председател на Общински съвет Айтос на 30.11.2023 г.