Заместник председател

МИЛЕНА ЯНЕВА КУРТОВА-РАДЕВА

 

Дата на раждане: 23.04.1970 г.

Образование: Висше магистър – Педагогика.

Избран с политическа сила: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Участие в предишен мандат на ОбС: Зам.председател на ОбС, мандат 2011-2015 г.

Настоящ мандат на ОбС 2019-2023 г.: Избрана за зам.председател на Общински съвет Айтос на 29.11.2019 г.