Заместник председател

БЕХЧЕТ РЕМЗИЕВ ЕМУРЛОВ

 

Дата на раждане: 11.04.1991 г.

Образование: Висше бакалавър – Маркетинг.

Избран с политическа сила: ДПС

Участие в предишен мандат на ОбС: Няма.

Настоящ мандат на ОбС 2019-2023 г.: Избран за зам.председател на Общински съвет Айтос на 29.11.2019 г.