Заповед за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на търговски обект №2 в град Айтос.